Nyheter - Payday Löner & Redovisning AB

Kanelbullens dag

Kanelbullens dag

Fem saker du kanske inte visste…

Då firas dagen
Kanelbullens dag inträffar varje år den 4 oktober och är en årlig temadag som många anser är helig.

Så många bullar går åt
Det säljs cirka 8 miljoner kanelbullar på kanelbullens dag!

Då infördes dagen
Kanelbullens dag infördes 1999 av Hembakningsrådet med syftet att uppmärksamma Sveriges bulltradition men också för att öka försäljningen av jäst, mjöl, socker och margarin.

Kanelbullens historia
Kanelbullar är vanliga bakverk i norra Europa och i USA. Men visste du att kanelbullen härstammar från Sverige och kom fram i början av 1900-talet efter att Sverige blivit självförsörjande på både vetemjöl och socker? I de svenska hushållen började man då att baka söta vetebröd något som tidigare bara varit en lyxvara. I och med detta uppfanns kanelbullen!

Gott krigsslut
Efter första världskriget ökade kanelbullens popularitet i Sverige då tillgången på ingredienserna ökade.

Recept på kanelbullar med kardemumma


Vi stödjer Rosa Bandet 2017

Payday Löner & Redovisning AB stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2017

Vi har valt att stödja Cancerfonden och cancerforskningen i Sverige genom den nu pågående Rosa Bandet-kampanjen.
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar cancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete.

Vi uppmanar nu alla våra kollegor i branschen att följa vårt exempel och vara med att färga Sverige rosa i oktober!

Besök http://www.cancerfonden.se för att läsa mer.


Vi vill bli ännu bättre

Tisdagen den 12/9 stänger vi kontoret.

Vi har grymma medarbetare i vårt team, men nu skall vi bli ännu bättre! Vårt mål har alltid varit att hjälpa både kunder och människor att växa, därför ska vi alla på Payday vidareutbilda oss nu på tisdag.


Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder

Från och med 1 mars 2017 ändrar Alecta sina premiegrunder vilket innebär att företagens premiekostnader förväntas öka. Med de nya tarifferna ökar kostnaden för avgångs- och ålderspension med 15 procent och inlösen av PRI-skuld ökar med 3 till 5 procent medan kostnaden för familjepension sänks med 6 procent.

Alectas styrelse har beslutat att genomföra en ny omtarifiering av ålders- och familjepension från och med den 1 mars 2017.
Beslutet fattas mot bakgrund av den befintliga lågräntemiljön och den successivt ökande livslängden hos de försäkrade.

De förmåner och premier som omfattas av ändringen är :

 • Förmånsbestämd ålderspension ITP2 där premien höjs
 • Förmånsbestämd avgångspension där premien höjs
 • Förmånsbestämd familjepension ITP2 där premien sänks
 • Inlösen av skuldförd ITP/PRI-pension där premien höjs.

Styrelsearvode – inkomst av tjänst?

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked kommit fram till att styrelsearvoden som faktureras av bolag ska ingå i inkomstslaget tjänst.

Endast i vissa fall kan arvode för styrelseuppdrag beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. För att så ska vara fallet krävs att uppdraget är begränsat i tid och avgränsat till en specifik uppgift såsom ett saneringsuppdrag. Nämnden var oenig och ärendet är överklagat till HFD. Rättsläget är oklart i väntan på vidare prövning.


Ändrade regler för representation

Nytt för i år är att avdragsrätt för moms vid representation medges på ett beskattningsunderlag om 300 kronor. Samtidigt slopas möjligheten för inkomstskatterättsligt avdrag för representationskostnader för lunch, middag, supé eller annan förtäring. Bolag med brutet räkenskapsår får fortsätta att göra avdrag fram till det nya räkenskapsåret börjar.

De nya inkomstskattereglerna tillåter fortsatt avdrag för förfriskningar och enklare förtäring. Kraven som ställs är att förtäringen inte anses som måltid och att den är av mindre värde. Samma regler gäller oavsett om det rör sig om intern eller extern representation.


Information inför nytt semesterår 2017

Den 1 april börjar ett nytt semesterår för 2017, detta innebär att du får nya semesterdagar och att du ska ha hunnit ta ut minst 20 dagar av 2016 års semesterdagar. Det kan därför vara dags att se över hur många dagar du har tagit ut sedan 2016-04-01 och eventuellt planera in semester om du tagit ut för få dagar.

Semesterdagar som inte tagits ut

Intjänad betald semester ska tas ut i ledighet. Den anställde kan under semesteråret därför inte välja
att vara ledig färre än 20 dagar och få de resterande dagarna utbetalda i pengar.

Det är alltså i princip omöjligt för en anställd att få ersättning för sina ordinarie respektive sparade
semesterdagar, utan att ha tagit ut semestern i ledighet. Det finns några undantag från huvudregeln.

 • När den anställde inte kunnat ta ut full semester pga. långtidsfrånvaro som t.ex. sjukdom
  eller föräldraledighet.
 • När arbetsgivaren byter från semesterlagens regler till sammanfallande intjänande och
  uttagsår.
 • När den anställde har fler semesterdagar än vad lagen eller aktuellt kollektivavtal reglerar.
  Överskjutande dagar kan då efter överenskommelse betalas ut i pengar.
 • När den anställde slutar sin anställning.

Tid för julgåvor till personalen

Julen närmar sig och många arbetsgivare tänker ge julklappar till sina anställda. För att vara skattefria krävs att marknadsvärdet av gåvorna inte överstiger 450 kronor inklusive moms per person; kostar gåvorna mer är de skattepliktiga i sin helhet.

julklapp


Payday talare på Srf dagarna 2016

Srf dagarna 2016 – ett tvådagarsevent för redovisnings- och lönebranschen fulladdat med intressanta föreläsningar.

srf dagarna 2016

Susanne Odelvall var inbjuden som branschföreträdare på detta event, där hon berättade om hur hon och en kollega år 1994 startade upp Payday och resan från att övertyga företag att outsourca sin lönehantering till framtidens automatiserade system, Susanne deltog även i den följande debattpanelen.