Arbetsgivarnytt 2018-02-08 – Payday Löner & Redovisning AB

Arbetsgivarnytt 2018-02-08

Arbetsgivarnytt 2018-02-08


Personuppgiftsbiträdesavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar ska inte tecknas

Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan en personuppgiftsansvarig och en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning, ett s k personuppgiftsbiträde. Arbetsgivare ska inte teckna biträdesavtal med fackföreningar för överföringar av exempelvis personnummer och fackligt medlemskap mellan parterna eftersom arbetsgivare även utan sådant avtal har en laglig rätt att behandla sådana personuppgifter och gör det för sin egen räkning.

Läs mer här.