Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder – Payday Löner & Redovisning AB

Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder

Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder

Från och med 1 mars 2017 ändrar Alecta sina premiegrunder vilket innebär att företagens premiekostnader förväntas öka. Med de nya tarifferna ökar kostnaden för avgångs- och ålderspension med 15 procent och inlösen av PRI-skuld ökar med 3 till 5 procent medan kostnaden för familjepension sänks med 6 procent.

Alectas styrelse har beslutat att genomföra en ny omtarifiering av ålders- och familjepension från och med den 1 mars 2017.
Beslutet fattas mot bakgrund av den befintliga lågräntemiljön och den successivt ökande livslängden hos de försäkrade.

De förmåner och premier som omfattas av ändringen är :

  • Förmånsbestämd ålderspension ITP2 där premien höjs
  • Förmånsbestämd avgångspension där premien höjs
  • Förmånsbestämd familjepension ITP2 där premien sänks
  • Inlösen av skuldförd ITP/PRI-pension där premien höjs.