Information inför nytt semesterår 2017 – Payday Löner & Redovisning AB

Information inför nytt semesterår 2017

Information inför nytt semesterår 2017

Den 1 april börjar ett nytt semesterår för 2017, detta innebär att du får nya semesterdagar och att du ska ha hunnit ta ut minst 20 dagar av 2016 års semesterdagar. Det kan därför vara dags att se över hur många dagar du har tagit ut sedan 2016-04-01 och eventuellt planera in semester om du tagit ut för få dagar.

Semesterdagar som inte tagits ut

Intjänad betald semester ska tas ut i ledighet. Den anställde kan under semesteråret därför inte välja
att vara ledig färre än 20 dagar och få de resterande dagarna utbetalda i pengar.

Det är alltså i princip omöjligt för en anställd att få ersättning för sina ordinarie respektive sparade
semesterdagar, utan att ha tagit ut semestern i ledighet. Det finns några undantag från huvudregeln.

  • När den anställde inte kunnat ta ut full semester pga. långtidsfrånvaro som t.ex. sjukdom
    eller föräldraledighet.
  • När arbetsgivaren byter från semesterlagens regler till sammanfallande intjänande och
    uttagsår.
  • När den anställde har fler semesterdagar än vad lagen eller aktuellt kollektivavtal reglerar.
    Överskjutande dagar kan då efter överenskommelse betalas ut i pengar.
  • När den anställde slutar sin anställning.