Om olyckan är framme – Payday Löner & Redovisning AB

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme i sommar är det bra att både den anställde och du som arbetsgivare känner till hur avtalsförsäkringarna fungerar. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda på företag som har tecknat försäkringsavtal med Fora om AFA-försäkringarna, oavsett anställningsform och längd på anställningen. Den gäller från den första arbetade timmen och till dess att anställningen tar slut.

TFA ger ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada ger bestående besvär. Begreppet arbetsskada innefattar olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdomar samt smittsamma sjukdomar.

Den anställde anmäler själv sin skada till AFA Försäkring. Din roll som arbetsgivare är att intyga anställningen.

Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring