Personuppgiftslagen – Payday Löner & Redovisning AB

Personuppgiftslagen

PuL, Personuppgiftslagen

I Sverige tillämpas personuppgiftslagen, PuL, sedan 1 oktober 2001. Lagen bygger på ett EU-direktiv och syftar till att skydda din personliga integritet mot kränkning. Integritetsskyddet innebär att du ska informeras tydligt om hur dina personuppgifter behandlas.

På Payday arbetar vi enligt följande med de uppgifter vi har om dig:

Behandling av personuppgifter som du lämnat till oss avser administration och förberedelse för administration samt fullgörelse av ingångna avtal och åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats. Vi har vidare, enligt lag, skyldighet att i vissa fall lämna ut personuppgifter till annan, exempelvis myndigheter. Personuppgifterna utgör också underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik.

Samtliga medarbetare på Payday har skrivit på sekretessavtal gällande innehållet i vårt kundregister, personuppgifterna kan även användas i våra marknadsföringsaktiviteter samt av andra bolag som vi anlitar och samarbetar med. Om du inte vill ha marknadsföringsmaterial från oss kan du skriftligen anmäla det till oss.

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, det gör du genom att skicka en underskriven ansökan per post till Payday Löner & Redovisning AB, Solkraftsvägen 31, 135 70 Stockholm