Bokslutsrapport – Payday Löner & Redovisning AB

Bokslutsrapport

bokslutsrapport

Vad är en bokslutsrapport?

En Bokslutsrapport är ett kvalitetsbevis för redovisningen och den ekonomiska rapporteringen. Den kan bara utfärdas av en Auktoriserad Redovisningskonsult och förutsätter att företagets ekonomiska rutiner har reglerats genom ett särskilt uppdragsavtal mellan företaget och redovisningskonsulten. Då revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades den 1 November 2010 så kan företag välja att utforma en bokslutsrapport. Den kan däremot fortfarande användas för enskilda former och handelsbolag. Fördelen med att utforma en bokslutsrapport som exempelvis handelsbolag är att övergången till aktiebolag blir förenklad och förtroendet för räkenskaperna förhöjd. Dessutom blir kreditbedömningen enklare.

Bokslutsrapporten bekräftar att redovisningen och den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet och uppfyller kraven enligt lagar och regler samt uppfyller den svenska standarden för redovisningstjänster, Reko. Bokslutsrapporten följer internationell standard för kvalitetssäkring. För många företag kommer Bokslutsrapporten att innebära både förenklingar och besparingar. Färdigställd bokslutsrapport skickas sedan till bolagsverket.

Bokslutsrapporten – ett kvalitetskvitto för företag!

Det är viktigt att skapa förtroende för företagets ekonomiska redovisning hos myndigheter, banker och andra intressenter. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan sköta företagets ekonomi, ge dig ekonomisk rådgivning och upprätta en Bokslutsrapport ökar marknadens förtroende för ditt företag. Bokslutsrapporten är en garanti och ett kvitto på att din redovisning håller god kvalitet. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport. En Bokslutsrapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Ett bra verktyg för banker och kreditinstitut

Bokslutsrapporten är en ny standard för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering som har fastställts av de ledande branschorganisationerna SRF konsulternas förbund och FAR.

För alla som arbetar med ekonomisk rapportering som underlag för företagsbedömningar och kreditbeslut är Bokslutsrapporten ett utmärkt kvalitetsbevis på att redovisningen är tillförlitlig. Bokslutsrapporten är dessutom baserad på rutiner som byggts in i det löpande arbetet, vilket innebär att den kan produceras snabbare och ger ett mera aktuellt underlag än vad revision ger. Bättre underlag ger bättre beslut för alla parter, så enkelt är det.

Bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Från och med 1 juli 2011 kan man även kvalitetssäkra periodrapporter genom en särskild Periodbokslutsrapport.