Allt du behöver veta om nya rot och rut. – Payday Löner & Redovisning AB

Allt du behöver veta om nya rot och rut.

Allt du behöver veta om nya rot och rut.

Från och med den 1 april i år ska du som utför rot- och rutarbete lämna in fler uppgifter till Skatteverket, syftet är att ge Skatteverket en tydligare bild av de hushållsarbeten som utförs.

De här är de nya uppgifterna behöver du lämna till Skatteverket för betalningar du får från kund efter 31 mars:

  • Antal arbetade timmar
  • Materialkostnader
  • Övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material
  • Vilken typ av arbete du har utfört

Anmälan ska lämnas digitalt via xml-fil eller på Skatteverkets webbplats – såvida du inte ansöker om dispens vilket kan beviljas i max sex månader. Utbetalningen ska alltid ske till ett konto, inte som en avi.