Om – Payday Löner & Redovisning AB

Om

Payday är specialiserat på lönehantering med kompetens att lösa administrativa funktioner för små och medelstora företag och organisationer. Företaget har verkat i sin nuvarande form sedan 1994 och vi är specialiserade på att skapa och upprätthålla effektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner för våra uppdragsgivare.

Payday erbjuder en effektiv och professionell hantering av personal- och löneadministration med hög tillgänglighet. Målsättningen är att skapa rutiner och underlag speciellt anpassade till varje kunds behov och önskemål.

Varje kund har en fast kontaktperson en förutsättning för ömsesidigt förtroende med ett tryggt och långt samarbete som resultat.

Vi har genom vår storlek möjligheter att erbjuda kvalitetssäkrade lönetjänster till kunderna samtidigt som back-up vid semesterfrånvaro etc. kan säkerställas. Inom vår sektor är det viktigt med fortlöpande utbildning och information vilken vi har möjlighet att tillgodogöra oss genom vår höga specialisering.

Vi är ansvarsförsäkrade och måna om att skapa bankrutiner mellan kunden som gör att Du som företagare kan känna Dig trygg.