Lönehantering & Outsourcing av Lönehantering – Payday Löner & Redovisning AB

Lönehantering & Outsourcing av Lönehantering

Låt oss ta hand om din löneadministration, så kan du sova gott om natten! 

Den största utgiften för de flesta företag är lönerna, samtidigt som att lönehanteringen kräver att man följer lagar och regler. Detta har resulterar i att det blivit mycket vanligare med att anställa en byrå för att sköta lönerna då det är mer kostnadseffektivt och utmynnar i en tryggare lösning för företag.

Payday kan hjälpa ert företag med hela eller delar av löneadministrationen inklusive medarbetare, vi kvalitetssäkrar lönehanteringen från rapportering till utbetalning. Vi är en etablerad redovisningsbyrå med stor erfarenhet att hjälpa företag vid outsourcing av lönehantering.

Du kan känna dig trygg i att vår lönehantering är anpassad efter dina behov och att ditt företag kan växa och förändras utan att du behöver byta leverantör. Ni kan använda oss för outsourcing av lönehanteringen, rådgivning eller effektivisering av lönehanteringen.

Därför ska du välja Payday för outsourcing av er lönehantering

Det finns många anledningar att välja oss som leverantör. Inte minst så slipper du kostnader och administration kopplat till lönehantering som uppkommer vid användning av diverse lönesystem. Framförallt skapar vi en trygghet för er som kund då lönerna alltid kommer ut i rätt tid, till rätt person och utan krångel. Dessutom är vi uppdaterade och införstådda i alla de lagar och regler som gäller för lönehantering.

Vårt mål är att när ni outsourcar lönehanteringen till oss så ska ni kunna slappna av och fokusera på er kärnverksamhet – utan att fastna i oväntade utgifter och krånglig administration.

Våra duktiga lönekonsulter i Stockholm kan hjälpa dig och ditt företag med all form av löneadministration och rådgivning inom lön. Vi ser till att all vår personal alltid har den senaste kunskapen och verktygen inom löneområdet så att er lönehantering alltid hanteras på bästa sätt.

Lönesupport – Utan begränsningar i förfrågningar

När ni outsourcar er lönehantering till oss behöver ni inte ha egen personal som svarar på chefer eller anställdas lönefrågor.

Vår support är tillgänglig för alla medarbetare, utan begränsningar i antal förfrågningar. Löneoutsourcing ska vara enkelt – använd oss på Payday som helhetslösning idag!