Tidrapportering – Payday Löner & Redovisning AB

Tidrapportering

Time är ett komplett tidredovisningsprogram med funktioner för såväl avvikelserapportering och tidrapportering, som projektredovisning och schemaläggning.

Som användare kan du rapportera och administrera närvaro och frånvaro via en webbportal, terminal eller webapp. Du har även möjlighet att arbeta med din reseräkning i reseräkningsprogrammet Travel, via webbprotalen.

Time fungerar som ett enhetligt system för alla typer av tidredovisning. Med alla uppgifter tillgängliga i ett och samma system blir tidredovisningen enklare och det går snabbare att sammanställa underlag och skicka vidare till ett löne- eller eftersystem