Auktoriserad redovisningsbyrå – Payday Löner & Redovisning AB

Auktoriserad redovisningsbyrå

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter i SRF och FAR och kvalitetssäkrade inom REKO – en garanti för kompetens, kvalitet och utvecklig. Detta innebär också att vi löpande uppdaterar oss inom de områden som rör redovisning och beskattning för att uppfylla SRF:s och FAR:s krav och riktlinjer.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för dig. Auktorisation borgar för kvalitet, kompetens och erfarenhet. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. Det blir rätt från början.

Auktorisationen består av fyra hörnstenar
• Genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
• Blir kvalitetskontrollerad
• Är ansvarsförsäkrad för din trygghet
• Arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko

REKO
Svensk standard för redovisningstjänster, Reko är en nationell standard för hur redovisningstjänster ska utföras. Den syftar till att skapa kvalitet i redovisningen, till nytta för företagaren, näringsliv och samhälle

Bokslutsrapport
När en auktoriserad redovisningskonsult hjälper dig med din årsredovisning eller ditt årsbokslut kan du få en bokslutrapport. Bokslutsrapporten bekräftar att redovisningskonsulten följer en standard och att redovisningen och den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet.