Kvalitetssäkrad – Payday Löner & Redovisning AB

Kvalitetssäkrad

Auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter arbetar enligt REKO respektive SALK, det är kvalitetssäkringssystem som är framtagna av våra branschorganisationer.
Du kan vara trygg med att vi är uppdaterade och har kunskap om gällande lagar och regler. Kvalitet och effektivitet präglar hela vår hantering, från uppstart till leverans.