REKO – Payday Löner & Redovisning AB

REKO

Svensk standard för redovisningstjänster

Reko är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och en erkänd standard i branschen och näringslivet. Standarden har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR. Standarden riktar sig till Auktoriserade Redovisningskonsulter och innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Vad är Reko?

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster. Standarden riktar sig i första hand till Auktoriserade Redovisningskonsulter och syftar till att skapa kvalitet i redovisningen.

Bokslutsrapport
När en auktoriserad redovisningskonsult hjälper dig med din årsredovisning eller ditt årsbokslut kan du få en bokslutsrapport. Bokslutsrapporten bekräftar att redovisningskonsulten följer en standard och att redovisningen och den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet.