SALK – Payday Löner & Redovisning AB

SALK

Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter

SALK är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som tagits fram för att skapa lönetjänster med hög kvalitet och för att vara ett stöd för Auktoriserade Lönekonsulter.

Standarden presenterar en övergripande metodik som den auktoriserade lönekonsulten ska tillämpa för att de utförda tjänsterna ska få hög kvalitet och ge relevant information inom viktiga områden som rör företagens administration avseende lönehantering. Den praktiska tillämpningen och behovet av anpassning till standarden påverkas av det enskilda företagets storlek och inriktning, samt hur arbetet har organiserats i övrigt.

SRF har som målsättning att skapa hög kvalitet på det arbete som utförs inom löneservice genom auktorisationen av lönekonsulter och SALK-standarden. Det är därför en förhoppning att detta arbete ska ge tydlig nytta för såväl enskilda lönekonsulter som för näringslivet.