Reseräkning – Payday Löner & Redovisning AB

Travel är ett komplett reseräkningsprogram med webbportal som innebär att anställda och attestansvariga kan registrera och attestera reseräkningar oavsett var de befinner sig. Det enda som krävs är tillgång till Internet.

Travel fungerar som ett enhetligt system för alla typer av reseräkningar, traktamente, utlägg, representation och körjournal. Med alla uppgifter tillgängliga i ett och samma system blir reseräkningssystemet enklare och det går snabbare att sammanställa underlag och skicka vidare till ett löne- eller eftersystem.