Ändrade regler för representation – Payday Löner & Redovisning AB

Ändrade regler för representation

Ändrade regler för representation

Nytt för i år är att avdragsrätt för moms vid representation medges på ett beskattningsunderlag om 300 kronor. Samtidigt slopas möjligheten för inkomstskatterättsligt avdrag för representationskostnader för lunch, middag, supé eller annan förtäring. Bolag med brutet räkenskapsår får fortsätta att göra avdrag fram till det nya räkenskapsåret börjar.

De nya inkomstskattereglerna tillåter fortsatt avdrag för förfriskningar och enklare förtäring. Kraven som ställs är att förtäringen inte anses som måltid och att den är av mindre värde. Samma regler gäller oavsett om det rör sig om intern eller extern representation.