Är det dags att anlita en redovisningskonsult? – Payday Löner & Redovisning AB

Är det dags att anlita en redovisningskonsult?

Är det dags att anlita en redovisningskonsult?

Oavsett vilken redovisningsbyrå som du vänder dig till med din bokföring så kommer du med all säkerhet få bra hjälp. Har byrån auktoriserade redovisningskonsulter som utför åtminstone en del av arbetet är du garanterad att redovisningen håller en viss standard. Auktorisationen är nämligen en kvalitetsstämpel som visar att redovisningskonsulten tar ansvar för att arbetet med dina underlag håller hög kvalitet.

Detta krävs för auktorisation

Auktorisationen innebär att redovisningskonsulten har både teoretisk utbildning och intyg på att hon eller han gjort ett bra jobb under flera år i branschen. SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) eller FAR (Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) sköter utbildning och examen, när en redovisningskonsult fått godkänt får han eller hon kalla sig auktoriserad. Det är oerhört viktigt att en redovisningskonsult hänger med i vad som händer i branschen – regelverk uppdateras och förändras hela tiden. Den som inte hänger med i utvecklingen riskerar att jobba på ett felaktigt sätt utan att veta om det. För att kvaliteten hos en auktoriserad redovisningskonsult ska kunna fortsätta att garanteras under ett helt yrkesliv måste hon eller han var sjätte år förnya titeln auktoriserad. När man har auktorisation innebär att man tar än större ansvar för sitt arbete och sina tjänster än de redovisningskonsulter som inte är auktoriserade, eftersom det finns ansvarsförsäkringar kopplade till den auktoriserade konsulten.

Jobbar efter regelverk

En auktoriserad konsult jobbar efter Reko, en svensk standard för redovisningstjänster. Reko är en metodik som talar om hur konsulten ska jobba med din redovisning. Det handlar inte bara om att bokföringen ska vara rätt och riktig, utan Reko anger också hur konsulten ska jobba för att du som företagare ska kunna ha nytta av redovisningen i kontakt med andra företagare, banker och liknande. En auktoriserad redovisningskonsult fungerar också som rådgivare och bollplank för dig som företagare. Du kanske inte hinner följa med i trender och förändringar i regelverk – men din redovisningskonsult har koll på vad som händer i omvärlden och ger dig värdefull vägledning i ditt arbete framåt.

Källa : Cecilia Andersson, PwC – 13 maj 2015