Bättre bokföring – Payday Löner & Redovisning AB

Bättre bokföring

Bättre bokföring

När du anlitar en auktoriserad redovisningskonsult kan du känna dig trygg med att företagets redovisning blir professionellt utförd.
FAR har tagit fram kvalitetsmärkningen ”Bättre bokföring” för att beskriva vad det innebär att anlita en auktoriserad redovisningskonsult.

En auktoriserad redovisningskonsult bidrar till hög kvalitet i företagets redovisning och ökar möjligheten till uppföljning och överblick.
Konsulten är ett bollplank och stöd, såväl i den löpande driften som i utvecklingen av företaget. Du får en affärsmässig partner.

www.battrebokforing.se är en sajt för dig som anlitar, eller funderar på att anlita, en redovisningskonsult.
Här kan du läsa om hur en auktoriserad redovisningskonsult kan hjälpa dig att lyckas med ditt företagande.