Bättre bokföring – Payday Löner & Redovisning AB

Bättre bokföring

En kvalitetsmärkning från FAR

När du anlitar en auktoriserad redovisningskonsult kan du känna dig trygg med att företagets redovisning blir professionellt utförd. FAR har tagit fram kvalitetsmärkningen ”Bättre Bokföring” för att beskriva vad det innebär att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsult bidrar till hög kvalitet i företagets redovisning och ökar möjligheten till uppföljning och överblick. Konsulten är bollplank och stöd, såväl i den löpande driften som i utvecklingen av företaget.

Titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel som ger trygghet för dig som kund. Vi har därför tagit fram kvalitetsmärkningen ”Bättre Bokföring” som omfattar de auktoriserade redovisningskonsulter som är medlemmar i FAR. Detta är konsulter som garanterat utför ett professionellt arbete.