Betala rot och rut före årsskiftet – Payday Löner & Redovisning AB

Betala rot och rut före årsskiftet

Betala rot och rut före årsskiftet

Nästa år ändras reglerna för både rot- och rutavdrag. Viktigt att tänka på är att rot- och rutarbete ska vara betalat innan årets slut för att 2015 års regler ska gälla. Arbetet behöver dock inte vara slutfört i år, utan det ska vara avslutat senast den 31 januari 2016.

Vid årsskiftet förändras reglerna för rot-och rutavdrag. Det innebär att du som köpt rot- eller rutarbete i slutet av året behöver tänka på när arbetet betalas och slutförs.

För att 2015 års regler ska gälla måste rot- och rutarbete vara fakturerat och betalat senast den 31 december 2015.

– Betalar man arbetet efter årsskiftet gäller 2016 års regler oavsett när fakturan är daterad, påminner Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Arbete som betalats under 2015 måste även vara avslutat senast under januari 2016 för att 2015 års regler ska gälla och utföraren måste ansöka om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari. Om utföraren lämnar in ansökan om utbetalning till Skatteverket för sent eller om arbetet inte avslutats i tid kan Skatteverket avslå ansökan.

– Om ansökan om rot- eller rutavdrag inte blir godkänd kan köparen i vissa fall bli skyldig att betala mer till utföraren. Det är viktigt att man är överens om vad som gäller när man ingår ett avtal om rut- eller rotarbete, säger Pia Blank Thörnroos.

Nästa år förändras både rot- och rutavdraget. Rotavdraget sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdraget kommer fortfarande att vara 50 procent av arbetskostnaden men taket – den maximala skattereduktionen för ruttjänster – sänks till 25 000 kronor per person och år, för personer som inte fyllt 65 år. Den maximala sammanlagda skattereduktionen för rut- och rottjänster är dock oförändrat 50 000 kr per person och år.

Länk till Skatteverkets pressmeddelande