BFN klargör att progressiv avskrivning på en byggnad i en bostadsrättförening (BRF) inte är tillåtet – Payday Löner & Redovisning AB

BFN klargör att progressiv avskrivning på en byggnad i en bostadsrättförening (BRF) inte är tillåtet

BFN klargör att progressiv avskrivning på en byggnad i en bostadsrättförening (BRF) inte är tillåtet

BFN har i dag tagit upp frågan om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar.

Det har framkommit att BFN:s vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Mot bakgrund av detta och de regelverk bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken. Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod.

BFN:s ambition är att nämndens regler inte ska ändras alltför ofta och att en utvärdering ska göras inom de närmaste åren. Dagens beslut innebär ett klargörande som har en sådan principiell betydelse att det inte är önskvärt att vänta till dess att den planerade utvärderingen äger rum. (2014-04-28)

www.bfn.se