Detta granskar Skatteverket i årets kontroller – Payday Löner & Redovisning AB

Detta granskar Skatteverket i årets kontroller

Detta granskar Skatteverket i årets kontroller

I år kommer Skatteverket att särskilt granska tjänster med kontanthandel, vårdföretag, bemanningsföretag, gränsöverskridande handel samt rot- och rutarbete i vissa branscher.

För rot- och rutavdrag ska betydligt fler uppgifter lämnas in av utförare från och med 1 april 2015. Vilka dessa är finns information om på Skatteverkets hemsida. Begäran om utbetalning kommer endast att kunna göras elektroniskt av utföraren och kräver e-legitimation, men med möjlighet till dispens. De branscher som särskilt ska kontrolleras är fönster, tak, bredbandsfibrer och städ.

Inom kontanthandel ligger ett brett fokus på branscher med krav på att använda kassaregister, samt på tjänster där kontant betalning är vanligt. Här nämns särskilt skönhetsvård, tatuering, bilvård, frisör samt företag inom nya trender som catering, food trucks och upplevelseföretag. Skatteverket har även lämnat förslag till regeringen om att utländska företag utan fast driftställe i Sverige också ska omfattas av kravet på kassaregister.

Skatteverket granskar 2015 även särskilt små och stora företag som arbetar med bemanning i vårdsektorn, exempelvis hur man deklarerat inkomster och förmåner. Det gäller läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal liksom revision av bemanningsföretag och mindre läkarföretag. Vad man särskilt tittar på är personalens tjänsteställe, felaktig redovisning av ersättningar, utbetalningar som ska redovisas som löner och om privata kostnader redovisats i bolaget.

Andra frågor som kommer att uppmärksammas är felaktig bokföring av utländska läkare, inkomster som inte deklarerats, bilförmåner, bostadsförmån och hyresinkomster som inte deklarerats.

Momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel är ett problem som växt de senaste åren, därför kommer Skatteverket särskilt att granska bland annat handel med elektronikvaror.