Felaktig moms på porto – Payday Löner & Redovisning AB

Felaktig moms på porto

Felaktig moms på porto

Företag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige i EU-domstolen och ett avgörande väntas under året.
Ideella organisationer och företag med momsfri verksamhet kan ha möjlighet att få ersättning från svenska staten.

Enligt den svenska momslagen ska moms tas ut på brevporto. Detta strider dock mot EU:s momsdirektiv som anger att moms inte ska tas ut på bland annat posttjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet. EU-domstolen har i en tidigare dom förklarat att momsfriheten gäller alla företag som tillhandahåller så kallade samhällsomfattande tjänster, oavsett om det är statsägda eller privata företag. Momsfriheten gäller dock endast samhällsomfattande tjänster och alltså inte tjänster med individuellt förhandlade villkor.

Frågan om felaktigt uttagen moms på brevporto blir särskilt aktuell för ideella föreningar, stiftelser och företag som bedriver momsfri verksamhet där moms utgör en kostnad i verksamheten. Dessa organisationer kan framställa krav om retroaktiv ersättning på den svenska staten.

Innan ett sådant krav om ersättning ställs bör de inköpta posttjänsterna enligt avtalen analyseras och kartläggas för att säkerställa att de är just sådana samhällsomfattande tjänster som omfattas av undantaget från moms enligt EU:s momsdirektiv.