Höjt förmånsvärde för fri lunch 2015 – Payday Löner & Redovisning AB

Höjt förmånsvärde för fri lunch 2015

Höjt förmånsvärde för fri lunch 2015

Skatteverket föreskriver en ökning av förmånsvärdet för fri lunch.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 85,71 kronor.

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen
lunch eller middag – 86 kr
frukost- 43 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) – 215 kr

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015.

Läs mer här!