Låt inte GDPR komma emellan oss! – Payday Löner & Redovisning AB

Låt inte GDPR komma emellan oss!

Låt inte GDPR komma emellan oss!

Vi gjorde ett e-post utskick i maj gällande signering av personuppgiftsbiträdesavtal och har uppmärksammat att några kunder har missat att signera detta.

Då vi behandlar era personuppgifter hos oss behöver vi upprätta detta avtal mellan oss enligt nya GDPR förordningen.
Låt behörig firmatecknare signera avtalet och var noga med att kontrollera företagets namn och organisationsnummer på personuppgiftsbiträdesavtalet.
Det nya personuppgiftsbiträdesavtalet ersätter motsvarande bestämmelser i vårt samarbetsavtal och gäller från och med 25 maj 2018.

Läs mer om hur vi jobbar med GDPR på vår webbplats.
https://www.payday.se/om/gdpr

Läs mer om det nya regelverket på Datainspektionens webbplats.
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen