• För unga anställda som är födda 1992 eller senare betalar du bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent.
  • För anställda som är födda 1990 eller 1991 betalar du bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter, det vill säga 15,49 procent.
  • För anställda som är födda 1938–1949 betalar du bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.
  • För anställda som är födda 1937 eller tidigare betalar du varken arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt.

Observera att från och med redovisningsperioden maj 2015 betalar du full arbetsgivaravgift för anställda födda 1989.
Det innebär att full arbetsgivaravgift 31,42 procent gäller för den stora gruppen anställda födda 1950 – 1989.

Skatteverket meddelar också att blanketten Moms- och arbetsgivardeklarationer (SKV 4700) inte kommer att hinna bli uppdaterad till redovisningsperioden i maj. I slutet av maj kommer dock e-tjänsten Moms- och arbetsgivardeklarationer att vara uppdaterad.