Nya arbetsgivaravgifter, igen – Payday Löner & Redovisning AB

Nya arbetsgivaravgifter, igen

Nya arbetsgivaravgifter, igen

Regeringen fick igenom sin vårändringsbudget vilket innebär att arbetsgivaravgiften för de personer som vid årets ingång fyllt 23 år men inte 25 år höjs till 25,46 procent. Den nya avgiften beräknas för lön eller annan ersättning som betalas ut under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016.

Ytterligare förändring 2016

Från 1 juli 2016 kommer sedan nedsättningen för unga att slopas helt. Det innebär att arbetsgivaravgifterna kommer att uppgå till 31,42 procent för alla förutom de som är födda 1950 eller tidigare. För dessa personer är det fortsatt 10,21 procent (ålderspensionsavgift) om inga nya förslag genomförs. Inga avgifter betalas för personer födda 1937 eller tidigare.

Avstämning 2015

Förändringarna medför att det under perioden 1 januari 2015–31 december kommer finnas tre olika regelsystem för beräkning av arbetsgivaravgifter. När lönen är utbetald styr vilken arbetsgivaravgift som ska betalas. Arbetsgivaravgifterna ska rapporteras den 12:e i kalendermånaden efter det som Skatteverket kallar redovisningsperioden, vilket är den kalendermånad då lönerna betalades ut. Så att om lönerna betalas ut i 25 maj 2015 blir maj månad redovisningsperioden, och då ska uppgifterna deklareras senast 12 juni 2015. Ett år som detta är det synnerligen viktigt att göra avstämningar mellan Skattekonto, redovisning och ackumulerade värden i lönesystemen, framförallt mellan brytpunkterna för de olika procentsatserna.

Det är extra viktigt att göra rätt på till exempel julilönerna (AG-rapportering 12 augusti) så att det inte blir justeringar på augustilönen (AG-rapportering 12 september) eftersom det kan bli en utmaning med avstämningarna i senare skede då det är två olika regelverk som gäller. Dessutom blir den totala lönekostnaden olika eftersom arbetsgivaravgifterna ger olika utfall.

Ex. anställd född 1992 får 2 000 kr för lite på julilönen. Detta justeras på augustilönen. Arbetsgivaravgifterna skulle på julilönen ha varit 2 000*10,21%= 204,2 kr men blir istället 2 000*25,46%= 509,2 kr

Glöm inte ruta 99

Vid rapportering av arbetsgivardeklaration ska i de fall sjuklön ha betalats ut detta redovisas i ruta 99. Tänk på att denna kostnad inkluderar arbetsgivaravgifter på sjuklönen som ska räknas med, och se till att få rätt avgift beroende på de anställdas ålder. Sjuklön definieras som kostnader för dag 2-14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner exklusive kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställde (För anställda med särskilt högriskskydd, eller allmänt högriskskydd, – detta gäller från dag 1).

Arbetsgivaravgifter 2015, född 1989 eller senare

För redovisningsperioder 1 jan–30 april 2015
• För anställda som är födda 1989 eller senare, 15,49 procent.

För redovisningsperioder 1 maj-31 juli 2015
• För anställda som är födda 1992 eller senare 10,21procent.
• För anställda som är födda 1990-1991, 15,49 procent.
• För anställda som är födda 1989, 31,42 procent

För redovisningsperioder 1 augusti-31 december
• För anställda som är födda 1990 eller senare, 25,46 procent.
• För anställda som är födda 1989, 31,42 procent

Läs mer