Se upp med rapporteringen av sjuklönekostnader – Payday Löner & Redovisning AB

Se upp med rapporteringen av sjuklönekostnader

Se upp med rapporteringen av sjuklönekostnader

Försäkringskassan har uppmärksammat att vissa lönesystem är programmerade så att årets totala sjuklönekostnad felaktigt läggs till när den månadsvisa sjuklönekostnaden ska beräknas. Detta leder till att för hög ersättning beviljas. Arbetsgivaren riskerar därmed att få betala tillbaka stora belopp.

Från och med 2015 gäller nya regler om hur arbetsgivare kan få ersättning för höga sjuklönekostnader. Reglerna innebär att en arbetsgivare får kompensation för den del av sjuklönekostnaden som överstiger en viss andel av arbetsgivarens totala lönekostnader. Den högsta möjliga ersättningen är 250 000 kronor per år.

Redovisas i arbetsgivardeklarationen

Från och med i år ska arbetsgivare varje månad ska redovisa sjuklönekostnader och arbetsgivaravgifter på sjuklönen. Beloppet ska redovisas i ruta 99 – Total sjuklönekostnad. Skatteverket förser därefter Försäkringskassan med information om företagets kostnader för sjuklön och löner. I begreppet sjuklönekostnader ingår även allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Om Försäkringskassan kommer fram till att arbetsgivaren har rätt till ersättning för höga sjuklönekostnader krediteras arbetsgivarens skattekonto. Denna beräkning kommer att ske en gång per år. I början av 2016 kommer Försäkringskassan utreda om arbetsgivare har rätt till ersättning som avser 2015.

Årets totala sjuklönekostnad adderas felaktigt

Nu har Försäkringskassan märkt att det i vissa fall blir fel vid månadsrapporteringen av sjuklönekostnaden i ruta 99 i arbetsgivardeklarationen. Vissa lönesystem lägger även till den totala sjuklönekostnaden hittills för året. Den rapporterade sjuklönekostnaden blir på detta sätt för hög och kan leda till att fel ersättning beviljas.

Försäkringskassan gör givetvis uppföljningar för att förhindra att för hög ersättning beviljas med risk för höga belopp för arbetsgivaren att betala tillbaka. Systemfel behöver trots det åtgärdas. Försäkringskassan uppmanar därför alla att se över systemen för att säkerställa att sjuklönekostnaden som beräknas för fält 99 blir rätt varje månad.