Skatteavdrag på lön för arbete vid fast driftställe i Sverige – Payday Löner & Redovisning AB

Skatteavdrag på lön för arbete vid fast driftställe i Sverige

Skatteavdrag på lön för arbete vid fast driftställe i Sverige

Skatteverket beskriver i ett nytt ställningstagande när en utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige är skyldig att göra skatteavdrag och har möjligheten att ingå socialavgiftsavtal.

Med fast driftställe i Sverige avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Med stadigvarande avses som regel en period av minst sex månader.

Utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige behöver inte göra skatteavdrag på utbetald lön för arbete. Finns däremot ett fast driftsställe ska skatteavdrag ske på lön till anställda som arbetare vid det fasta driftsstället.

Skatteverket säger i ställningstagandet att bedömningen om ett företag har fast driftställe i Sverige och därmed är skyldigt att göra skatteavdrag ska göras enligt intern svensk rätt, det vill säga inkomstskattelagen. Detta gäller även om något fast driftställe inte föreligger enligt aktuellt dubbelbeskattningsavtal. Det innebär att ett utländskt företag med viss verksamhet i Sverige kan bli skyldigt att göra skatteavdrag även om företaget inte ska betala inkomstskatt i Sverige för näringsverksamheten.

Skatteverket säger också att en utländsk arbetsgivare som har ett fast driftställe enligt inkomstskattelagen inte har möjlighet att ingå socialavgiftsavtal med sina anställda. Denna möjlighet finns enbart då fast driftställe saknas. Detta betyder att arbetsgivaren måste rapportera och betala in svenska arbetsgivaravgifter månadsvis och inte kan överlåta denna skyldighet på en anställd.

Läs mer här!