Sommaren är en tid för säsongsarbete – Payday Löner & Redovisning AB

Sommaren är en tid för säsongsarbete

Sommaren är en tid för säsongsarbete

sommarjobb 3

Sommaren närmar sig. För många företag betyder det en period av tillfälligt anställda. Glöm inte bort att rapportera och informera – avtalsförsäkringarna gäller även semestervikarier och säsongsanställda.

Om olyckan är framme i sommar är det bra att både den anställde och du som arbetsgivare känner till hur avtalsförsäkringarna fungerar. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda på företag som har tecknat försäkringsavtal med Fora om AFA-försäkringarna, oavsett anställningsform och längd på anställningen. Vikarier, sommarjobbare, säsongsarbetare och gästarbetare – alla är inkluderade och skyddet gäller från och med den första arbetade timmen och den första intjänade kronan till dess att anställningen tar slut.

TFA ger ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada ger bestående besvär. Begreppet arbetsskada innefattar olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdomar samt smittsamma sjukdomar.

Rapportera och informera
Du som arbetsgivare har två viktiga uppgifter under semestersäsongen:

Rapportera till Fora
För att fakturan från Fora till ditt företag ska bli korrekt justerar du det preliminära löneunderlaget för ditt företag genom att gå in på Mina sidor.

Kom även ihåg att rapportera in nya arbetare som är 25–65 år gamla.

Informera de anställda
Det är viktigt att även vikarier och säsongsanställda känner till sina skydd och förmåner. På Foras hemsida finns ett tydligt informationsblad som heter “Avtalsförsäkringar via jobbet” som du kan dela ut.

Den anställde anmäler själv sin skada till AFA Försäkring. Din roll som arbetsgivare är att intyga anställningen. Enklast anmäler den försäkrade via AFA Försäkrings kundwebb.