Vad får julklappen kosta? – Payday Löner & Redovisning AB

Vad får julklappen kosta?

Vad får julklappen kosta?

Kanske är företagets julklappar till de anställda redan inhandlade? Förhoppningsvis övergår då inte kostnaden för dessa det schablonbelopp som Skatteverket har bestämt.

För att en julklapp ska vara skattefri för den anställde får den vara värd högst 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte eventuella fraktkostnader. Observera att om värdet skulle vara högre blir gåvan skattepliktig från första kronan.

Kan man då ge vad som helst i julklapp till de anställda? Nej, julgåvan får inte vara kontanter eller presentkort som kan bytas mot pengar men annars är det fritt fram att ge vad som helst.

Ett smart sätt att öka julgåvans värde är att ge en gåva i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete. Om den anställde får skattereduktion innebär detta i praktiken ersättning för kostnader för rot- eller rutarbete för dubbla beloppet.