Vi stödjer Rosa Bandet 2017 – Payday Löner & Redovisning AB

Vi stödjer Rosa Bandet 2017

Vi stödjer Rosa Bandet 2017

Payday Löner & Redovisning AB stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2017

Vi har valt att stödja Cancerfonden och cancerforskningen i Sverige genom den nu pågående Rosa Bandet-kampanjen.
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar cancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete.

Vi uppmanar nu alla våra kollegor i branschen att följa vårt exempel och vara med att färga Sverige rosa i oktober!

Besök http://www.cancerfonden.se för att läsa mer.